Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Rolstoelen

Rolstoel cliƫnten

33 x

Aantal declaraties

38 x

Gemaakte kosten

77.161


De vervoervoorzieningen zijn hulpmiddelen voor mensen die door een ziekte of beperking een speciaal vervoermiddel nodig hebben, zoals een scootmobiel, gesloten buitenwagen, bijzondere fiets, rolstoelscooter, duofiets e.d.


Kosten analyse rolstoelen per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2019
VOORZIENING
DECLARATIES
KOSTEN
cat 1 handbew. rolstoel kort gebruik
< 10
2.763
cat 2 handbew. rolstoel permanent gebr
< 10
5.502
cat 21 elek. aandrijfunit hoepelondersteuning
< 10
14.986
cat 3 handbew. rolstoel semi-permanent
13
10.611
cat 4 handbew. rolstoel actief gebruik/vastframe
< 10
8.957
cat 5 elektrische rolstoel eenvoudig
< 10
5.053
cat 6 electrische rolstoel complex
< 10
26.580
rolstoel sport (2.500 euro)
< 10
2.710
Totaal
38
77.161