Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) heeft tot doel om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen deel te nemen aan de maatschappij. De WMO ondersteunt mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en mensen met een beperking. De gemeente biedt deze mensen voorzieningen en ondersteuning. Onderstaand treft u meer informatie aan over de verschillende soorten ondersteuning, hoeveel mensen hier gebruik van maken en de bijbehorende kosten.

Hulp bij Huishouden

Hulp bij Huishouden cliënten

1510 x

Aantal declaraties

9.654 x

Gemaakte kosten

1.418.206


Hulp bij huishouden betreft zorg voor mensen die door ziekte of handicap niet in staat zijn hun huishouden op orde te brengen. Gemeente Rheden kent hiervoor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp met Toeslag (HHT). Inwoners regelen hierbij zelf de hulp bij het huishouden met één van thuiszorgorganisaties waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. De kosten voor HHT zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

Voor inwoners waarbij de hulpvraag verder gaat dan huishoudelijke hulp, omdat er bijvoorbeeld ook begeleiding of persoonlijke verzorging nodig is, is er de Maatwerkvoorziening Dagelijkse Ondersteuning. Hulp bij huishouden 2 (HH2) wordt ingezet bij complexere situaties, als iemand niet meer in staat is het eigen huishouden te sturen en te overzien. Met een persoonsgebonden budget (HH PGB) bepaalt de inwoner zelf de zorgverlener en sluit zelf een zorgovereenkomst af.


Kosten analyse hulp bij huishouden per maand.


Aantallen declaraties en kosten per product.

2019
VOORZIENING
DECLARATIES
KOSTEN
dagelijkse ondersteuning
1.835
314.655
HH Overgang naar maatwerk
6.417
895.678
HH1
1.152
133.373
HH2
216
30.150
HHT-Mantelzorger
< 10
44
PGB - HBH
33
44.305
Totaal
9.654
1.418.206