Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Verstrekte uitkeringen

Verstrekte uitkeringen

1416 x

Aantal declaraties

1426 x

Gemaakte kosten

8.517.997


Verstrekte uitkeringen informatie


Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering.

De BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) is een uitkering voor mensen met een eigen bedrijf die tijdelijk financiële problemen hebben. De uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau en wordt in principe voor maximaal 12 maanden verstrekt als een renteloze lening. Achteraf wordt bekeken of het bedrijf voldoende winstgevend is. Als dat het geval is, moet iemand de uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Als het bedrijf niet winstgevend is, kan de verstrekte lening worden omgezet in bijstand om niet. Er kan op grond van de BBZ ook bedrijfskapitaal worden verstrekt.

De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor oudere langdurig werklozen, die 50 jaar of ouder waren toen zij werkloos werden. De IOAW is ook bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is bestemd voor ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd), die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.


Aantallen naar leeftijdsgroep


111 x

976 x

16 x

€ 515.920

€ 7.074.531

€ 101.192

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr

* van 313 gebruikers is de leeftijdcategerie niet bekend of vastgelegd.


Aantallen en kosten naar uitkering in 2019


Bijstand soort
AANTAL
KOSTEN
BBZ
26
67.444
IOAW
86
517.683
IOAZ
< 10
33.826
PW
1305
7.899.044
TOTAAL
1426
8.517.997

Top 10 reden voor het verstrekken van een uitkering1. -
Overname andere Gemeente
 
2. -
Uitkering WW
 
3. -
Andere oorzaak
 
4. -
Beëindiging huwelijk / relatie
 
5. -
Geen Inkomen
 
6. -
Inkomsten Arbeid / Ziekte
 
7. -
COA-voorziening / statushouders
 
8. -
Beëindiging studie
 
9. -
Oorzaak bij partner
 
10. -
Zelfstandig beroep of bedrijf
 

Top 10 reden voor het beëindigen van een uitkering1. -
Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 
2. -
Verhuizing naar andere gemeente
 
3. -
Overlijden
 
4. -
Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 
5. -
Op eigen verzoek
 
6. -
Aangaan relatie
 
7. -
Bereiken AOW gerechtigde leeftijd
 
8. -
Zelfstandig beroep of bedrijf
 
9. -
Oorzaak bij partner
 
10. -
Detentie