Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

PARTICIPATIE VERGELIJKINGEN


Reïntegratie

2019

2018

2017

Aantal cliënten

1332×

1550×

1532×


Aantallen in percentages per traject.

Bemiddeling en plaatsing   -
42.72 %
|<-->|
48.54 %
|<-->|
8.74 %
Dagbesteding   -
25 %
|<-->|
37.5 %
|<-->|
37.5 %
Doelgroepregister   -
16.67 %
|<-->|
50 %
|<-->|
33.33 %
Groeibanen   -
70 %
|<-->|
30 %
Kinderopvang   -
22.22 %
|<-->|
27.78 %
|<-->|
50 %
Niet-uitkeringsgerechtigde   -
41.18 %
|<-->|
35.29 %
|<-->|
23.53 %
Ontheffingen   -
47.9 %
|<-->|
39.82 %
|<-->|
12.28 %
Sociale activering   -
45.45 %
|<-->|
36.36 %
|<-->|
18.18 %
Traject coaching   -
35.19 %
|<-->|
40.74 %
|<-->|
24.07 %
Traject inburgering   -
27.78 %
|<-->|
38.89 %
|<-->|
33.33 %
Traject met loonkostensubsidie   -
36.63 %
|<-->|
36.63 %
|<-->|
26.73 %
Traject overige   -
30.29 %
|<-->|
33.65 %
|<-->|
36.06 %
Traject participatie   -
6.58 %
|<-->|
28.07 %
|<-->|
65.35 %
Traject richting-, werk   -
26.51 %
|<-->|
35.36 %
|<-->|
38.13 %
Traject zorg   -
34.32 %
|<-->|
41.88 %
|<-->|
23.8 %
Vrijwilligerswerk   -
34.62 %
|<-->|
42.31 %
|<-->|
23.08 %

Aantallen per buurt

Gemeente Rheden

Aantallen:
2019

  
2018

  
2017

  

Verstrekte uitkeringen

2019

2018

2017

Aantal cliënten

1416x

1609x

1648x

Aantal declaraties
1.426 x
1.623 x
1.665 x
Gemaakte kosten
8.517.997
14.441.815
15.188.728

Aantallen en kosten per uitkeringsoort.

  
AANTALLEN:
KOSTEN:

BBZ

2019
2018
2017
   26×
   30×
   30×
   67.444,-
   110.691,-
   209.422,-

IOAW

2019
2018
2017
   86×
   111×
   119×
   517.683,-
   982.624,-
   1.058.294,-

IOAZ

2019
2018
2017
   9×
   9×
   9×
   33.826,-
   62.476,-
   83.937,-

PW

2019
2018
2017
   1305×
   1473×
   1507×
   7.899.044,-
   13.286.025,-
   13.837.074,-

Aantallen en kosten per buurt

Gemeente Rheden

Aantallen:
2019

  
2018

  
2017

  
Kosten:
2019

2018

2017


Top 5 reden voor het verstrekken van een uitkering.

2019

2018

2017

 1. Overname andere Gemeente
 2. Uitkering WW
 3. Andere oorzaak
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. Geen Inkomen
 1. Overname andere Gemeente
 2. Uitkering WW
 3. Andere oorzaak
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. Inkomsten Arbeid / Ziekte
 1. Uitkering WW
 2. Andere oorzaak
 3. Overname andere Gemeente
 4. Beëindiging huwelijk / relatie
 5. COA-voorziening / statushouders

Top 5 reden voor het beëindigen van een uitkering.

2019

2018

2017

 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Verhuizing naar andere gemeente
 3. Overlijden
 4. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 5. Op eigen verzoek
 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 3. Verhuizing naar andere gemeente
 4. Aangaan relatie
 5. Andere oorzaak
 1. Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte
 2. Geen inlichtingen of recht niet vast te stellen
 3. Verhuizing naar andere gemeente
 4. Aangaan relatie
 5. Andere oorzaak

Bijzondere bijstand

2019

2018

2017

Aantal cliënten

1104x

1248x

1249x

Aantal declaraties
4.203 x
6.308 x
6.304 x
Gemaakte kosten
757.048
1.216.284
1.288.285

Aantallen en kosten naar soort bijstand.


Aantallen en kosten per buurt

Gemeente Rheden

Aantallen:
2019

  
2018

  
2017

  
Kosten:
2019

2018

2017