Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Ontwikkeling uitkeringen & WW

Ontwikkeling uitkeringen


De cijfers geven weer hoe de ontwikkeling is van het aantal uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet (ww) in Rheden, ten opzichte van Nederland en het aantal bijstandsuitkeringen per einde van het jaar (CBS-cijfers). De werkloosheidsuitkeringen komen niet voor rekening van de gemeente, maar als iemand na zijn ww-uitkering onvoldoende inkomen en vermogen heeft, zou hij in aanmerking kunnen komen voor een bijstandsuitkering.


Rheden NL
2014 2015 2016 2017 2017
Aandeel inwoners 15-75 jaar dat werkt 62.5% 63.1% 63.3% 64.0% 66.7%
Aantal WW-uitkeringen
totaal 1,160 1,040 970 770 302,640
Aantal bijstandsuitkeringen (per ultimo jaar)
totaal 1,040 1,030 1,120 1,110 459,340

Ontwikkeling WW


De cijfers geven weer hoe de ontwikkeling is van het aantal uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet in Rheden, ten opzichte van Nederland. Als basis zijn de cijfers over december 2012 genomen. De werkloosheidsuitkeringen komen niet voor rekening van de gemeente, maar als iemand na zijn ww-uitkering onvoldoende inkomen en vermogen heeft, zou hij in aanmerking kunnen komen voor een bijstandsuitkering.