Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

PARTICIPATIE

In het kader van de Participatiewet tracht de gemeente iedereen te helpen die wel kan werken, maar het zonder ondersteuning niet lukt. De gemeente helpt onder meer met reïntegratietrajecten of het creëren van garantiebanen. Daarnaast verstrekt de gemeente uitkeringen aan mensen met weinig of geen inkomen en vermogen en bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Onderstaand wordt over de gemeentelijke taken meer informatie gegeven, maar ook inzicht gegeven in de bedrijvigheid en de ontwikkeling van sociale zekerheidsuitkeringen van het Rijk.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

1104 x

Aantal declaraties

4203 x

Gemaakte kosten

757.048


Bijzondere bijstand informatie


Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die mensen niet zelf kunnen betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn de eigen bijdrage thuiszorg, extra verwarmingskosten in verband met ziekte, kledingslijtage door rolstoelgebruik, kosten van kinderopvang bij medische of sociale redenen of reiskosten om uw zieke familielid te kunnen bezoeken. Maar ook de kosten van bewindvoering, rechtsbijstand, een bijdrage in woonlasten bij plotseling verlies van uw inkomsten of kosten van inrichting van uw (nieuwe) woning is bijzondere bijstand mogelijk.


Aantallen en kosten naar leeftijdsgroep


Aantallen:

77 x

991 x

36 x

Kosten:

€ 98.802

€ 632.946

€ 25.300

Personen < 26jr

Personen 26jr <> 65jr

Personen > 65jr


Aantallen en kosten naar soort bijstand in 2019


BIJSTAND SOORT
AANTAL
KOSTEN
Aanvullende bijstand < 21 (belast)
92
32.397
BB ter vergoeding Belastingaanslag
< 10
3.104
Begrafeniskosten
< 10
4.128
Bewindvoeringskosten
2999
393.635
Dieetkosten en kosten geneesmiddelen
14
1.113
Eenmalig levensonderhoud (belast)
10
12.733
Individuele inkomenstoeslag
639
195.619
Individuele studietoeslag
< 10
4.466
Kleding of schoeisel
49
1.574
Kosten inrichting en/of huisraad
11
31.417
Kostenbeheer PGB
14
1.198
Opvang/huisvesting in pension of hotel
< 10
1.275
Overige algemene levensbehoeften
< 10
2.425
Overige kosten (para)medische hulp
< 10
9.175
Overige kosten financiële Transacties
< 10
918
Overige kosten in verband met woonvoorzieningen
< 10
2.847
Overige kosten uit maatschappelijke zorg
< 10
100
Overige niet indeelbare kosten
22
2.034
Overige opvang
< 10
420
Rechtsbijstand
96
17.945
Reiskosten arbeid of scholing
< 10
634
Schoolkosten basisonderwijs
112
12.747
Schoolkosten voortgezet onderwijs
75
17.723
Toeslag voormalige eenoudergezinnen
< 10
2.080
Verhuiskosten
< 10
792
Vervoerskosten
12
1.421
Waarborgsom (woningbouwvereniging)
< 10
1.370
Woonkosten boven huurgrens
< 10
204
Woonkosten tot huurgrens
< 10
1.555
TOTAAL
4203
757.048