Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.

Zorg in natura

ZIN

Zorg in natura cliënten

1092 x

Aantal declaraties

8.933 x

Gemaakte kosten

6.282.051


Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente


In onderstaande tabel wordt op de volgende manier inzicht gegeven in het aantal cliënten en bijbehorende kosten, ingedeeld naar de postcode van de client als bekend in de gemeentelijke administratie:

  • - binnen de gemeente = postcode van client valt binnen het postcodegebied van de gemeente
  • - buiten de gemeente = postcode van de client valt buiten het postcodegebied van de gemeente of de postcode van de client is niet bekend.
Cliënten

1020 x Cliënten binnen de gemeente

93 %

72 x Cliënten buiten de gemeente

7 %


Kosten

€ 5.018.344 Kosten binnen de gemeente

  80 %

€ 1.263.707 Kosten buiten de gemeente

  20 %


Aantal declaraties en kosten per categorie.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per categorie. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.

De indeling in categorieën is gebaseerd op de iJW standaard.


2019
Categorie
Aantal
decl.
Aantal
cliënten
Kosten
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder*
104
56
64.948
Met verblijf: pleegzorg*
376
50
375.845
Met verblijf: gezinsgericht*
226
26
686.234
Met verblijf: gesloten plaatsing*
< 10
< 10
36.370
Met verblijf: overig residentieel*
202
40
566.120
Persoonlijke verzorging
< 10
< 10
2.321
Dagbehandeling
485
63
281.561
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
63
12
528.536
Jeugdhulp ambulant
3.868
576
1.585.002
Jeugdhulp crisis
43
12
167.858
Jeugdreclassering
102
24
61.375
Jeugdbescherming
836
114
410.523
Activiteiten in het preventief justitieel kader
31
12
36.373
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
29
< 10
15.232
Jeugd-ggz
2.527
482
1.351.017
Landelijk ingekochte zorg
29
< 10
112.734
Totaal
8.933
1.484
6.282.051

* - De oude iJw-categorieën (31 t/m 38) kunnen nog gebruikt worden, maar zullen op termijn uitfaseren.


Jeugd stapeling per soort zorg.


   
Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
Met verblijf: pleegzorg
Met verblijf: gezinsgericht
Met verblijf: gesloten plaatsing
Met verblijf: overig residentieel
Persoonlijke verzorging
Dagbehandeling
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
Jeugdhulp ambulant
Jeugdhulp crisis
Jeugdreclassering
Jeugdbescherming
Activiteiten in het preventief justitieel kader
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Jeugd-ggz
Landelijk ingekochte zorg
   
32
35
36
37
38
40
41
43
45
46
47
48
49
50
54
55
32
ZONDER VERBLIJF: AMBULANTE JEUGDHULP OP LOCATIE VAN DE AANBIEDER
56
2
1
-
3
-
3
1
13
-
-
3
-
-
6
2
35
MET VERBLIJF: PLEEGZORG
2
50
-
-
1
-
2
-
20
-
-
24
-
-
8
-
36
MET VERBLIJF: GEZINSGERICHT
1
-
26
-
2
-
1
-
21
2
-
18
2
-
9
-
37
MET VERBLIJF: GESLOTEN PLAATSING
-
-
-
2
1
-
-
-
2
-
-
2
1
-
-
-
38
MET VERBLIJF: OVERIG RESIDENTIEEL
3
1
2
1
40
-
8
3
15
1
2
8
2
-
14
1
40
PERSOONLIJKE VERZORGING
-
-
-
-
-
2
1
-
2
-
-
-
-
-
1
-
41
DAGBEHANDELING
3
2
1
-
8
1
63
2
34
1
2
7
4
-
26
1
43
JEUGDHULP VERBLIJF (INCL. BEH.)
1
-
-
-
3
-
2
12
5
-
-
4
2
-
3
1
45
JEUGDHULP AMBULANT
13
20
21
2
15
2
34
5
576
6
4
53
7
2
136
2
46
JEUGDHULP CRISIS
-
-
2
-
1
-
1
-
6
12
-
4
-
-
4
-
47
JEUGDRECLASSERING
-
-
-
-
2
-
2
-
4
-
24
-
-
-
1
-
48
JEUGDBESCHERMING
3
24
18
2
8
-
7
4
53
4
-
114
5
1
20
2
49
ACTIVITEITEN IN HET PREVENTIEF JUSTITIEEL KADER
-
-
2
1
2
-
4
2
7
-
-
5
12
-
3
-
50
MAATWERKARRANGEMENTEN JEUGDWET
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
1
-
6
2
-
54
JEUGD-GGZ
6
8
9
-
14
1
26
3
136
4
1
20
3
2
482
1
55
LANDELIJK INGEKOCHTE ZORG
2
-
-
-
1
-
1
1
2
-
-
2
-
-
1
7