Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.

JEUGD VERGELIJKINGEN


Zorg in natura cijfers

2019

2018

2017

Aantal cliënten

1092×

1327×

1173×

Aantal declaraties
8.933 ×
16.594 ×
10.069 ×
Gemaakte kosten
6.282.051
10.498.240
9.143.493

CLIËNTEN PER KWARTAAL:

DECLARATIES PER KWARTAAL:

KOSTEN PER KWARTAAL:

Aantallen en kosten voor cliënten van binnen en buiten de gemeente


In onderstaande tabel wordt op de volgende manier inzicht gegeven in het aantal cliënten en bijbehorende kosten, ingedeeld naar de postcode van de client als bekend in de gemeentelijke administratie:

  • - binnen de gemeente = postcode van client valt binnen het postcodegebied van de gemeente
  • - buiten de gemeente = postcode van de client valt buiten het postcodegebied van de gemeente of de postcode van de client is niet bekend.

(2019) - Cliënten
1020× Binnen de gemeente = 93 %
72× Buiten de gemeente = 7 %
(2019) - Kosten

(2018) - Cliënten
1194× Binnen de gemeente = 90 %
133× Buiten de gemeente = 10 %
(2018) - Kosten

(2017) - Cliënten
996× Binnen de gemeente = 85 %
177× Buiten de gemeente = 15 %
(2017) - Kosten

Aantallen & Kosten per categorie

In onderstaande grafiek wordt inzicht gegeven door middel van een categorie selectie, in het aantal cliënten en bijbehorende kosten, ingedeeld naar de productcategorie van de afgenomen producten.


Aantallen en kosten per buurt

In onderstaande plattegronden wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en bijbehorende kosten, ingedeeld naar de postcode van de client als bekend in de gemeentelijke administratie:

(2019) - Cliënten
(2018) - Cliënten
(2017) - Cliënten
(2019) - Kosten
(2018) - Kosten
(2017) - Kosten

Persoonsgebonden budget (PGB) cijfers

2019

2018

2017

Aantal cliënten

37×

48×

0×

Aantal declaraties
37 ×
48 ×
0 ×
Gemaakte kosten
150.377
207.462
0,-