Logo, Gemeente Rheden    Logo, Gemeente Rozendaal

MONITOR SOCIAAL DOMEIN

 

JEUGD

Met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Doel van de Jeugdwet is onder meer te zorgen voor meer samenhangende hulp voor gezinnen en gebruik te maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk. Ook wordt ernaar gestreefd eerder hulp op maat bieden voor kwetsbare kinderen en meer ruimte te geven aan jeugdprofessionals. Onderstaand vindt u meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp en het aantal jeugdigen dat de gemeente ondersteunt.

Persoonsgebonden budget

PGB

Persoonsgebonden budget cliënten

37 x

Aantal declaraties

< 10 x

Gemaakte kosten

150.377


Aantal cliënten, budget, kosten en budgetsaldo per categorie.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het aantal cliënten en de kosten per categorie. Eén cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor hij of zij in meerdere categorieën kan vallen. Dit geldt bijvoorbeeld als een toewijzing in een jaar afloopt en aansluitend een nieuwe volgt. In dat geval wordt dit in de tabel als twee declaraties geteld.

De indeling in categorieën is gebaseerd op de iJW standaard.


2019
CATEGORIE
AANTAL
BUDGET
KOSTEN
SALDO
Niet Bekend
37
254.793
150.377
104.417
Totaal
37
254.793
150.377
104.417